Hem

Vängdala Equmeniaförsamling

På gång...

 

DECEMBER

 

3/12 SÖN KL 9.30 FÖRSTA

ADVENT I VÄNGA KYRKA

Sång: Viva vox

 

9/12 LÖR KL 18.00 JULKONSERT I

VÄNGA KYRKA

Decembernatt-Sånger i advent – jul.

Sång: Viva vox samt instrumentalister

 

10/12 SÖN KL 16.00 LUCIA I

VÄNGA KYRKA

 

24/12 SÖN KL 9.30 JULBÖN I

KYRKSTUGAN

Julbetraktelse: Mattias Lyckelid

Sång: Vängaungdomar

 

24/12 SÖN KL 22.00

JULNATTSGUDSTJÄNST I VÄNGA

KYRKA

 

JANUARI

 

7/1 SÖN KL 18.00 JULFEST I

KYRKSTUGAN

Knytkalas. Insamling till

Equmeniakyrkans internationella arbete.

Medverkande: Lena och Jean Claude

Lobelo

 

14/1 SÖN KL 11.00 MÄSSA

I VÄNGA KYRKA

 

28/1 SÖN KL 9.30 GUDSTJÄNST

I VÄNGA KYRKA

 

28/1 SÖN KL 17.00 EQUMENIA

FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE I

KYRKSTUGAN

 

FEBRUARI

 

4/2 SÖN KL 9.30

FAMILJEGUDSTJÄNST I

VÄNGA KYRKA

Dopänglar delas ut. Söndagsskolsstart

 

14/2 ONS KL 18.00 ASKONSDAGS

MÄSSA I VÄNGA KYRKA

 

18/2 SÖN KL 15.00 STICKCAFÉ I

KYRKSTUGAN

 

25/2 SÖN KL 15.00 GUDSTJÄNST I

VÄNGA KYRKA