Scout

 Vängdala Equmeniaförsamling

Scout


Scoutverksamheten i Vänga är något som engagerar många av både barn och vuxna. I nuläget finns det tre patruller, Lodjuret (7-8), Ekorren (9-10) Hasselmusen (11-) . Vi träffas oftast på våran scoutgård Åsengården där vi har våra egna vindskydd.


Kontakt:

Margareta Englund (Kårchef)

tel. 033-268091