Församlingen

 Vängdala Equmeniaförsamling

Församlingen


Missionsförsamlingen är en formell organistaion som bla  förvaltar fastigheterna (sommarhemmet Sävsjövik och Åsengården) och ordnar med program och verksamhet (i samarbete med Svenska Kyrkan i Vänga/Fristad).


Man måste inte vara med i församlingen för att ta del i verksamheten och gå på gudstjänstena. Vem som vill kan dock aktivt bidra till att arbetet genom att begära medlemsskap i församlingen. Medlemsskapet innebär inga formella förpliktelser med ger rätt att rösta på årsmöte, bli vald till styrelse och vissa andra uppdrag. Genom att flera blir

medlemmar i församlingen finns förutsättningarna för att verksamheten ska kunna fortsätta även i framtiden.


Man kan stödja arbetet ekonomiskt(oavsett medlemsskap i församlingen) genom att anmäla om kyrkoavgift via skattemyndigheten.Verksamheten är helt och hållet baserad på frivilliga gåvor och därför kan man förutom kyrkoavgift, ge regelbundet i kollekten eller anmäla till autogiro.


Församlingens bankgironummer är

5719-2379


Swish: 1234653044