Åsengården

 Vängdala Equmeniaförsamling

Åsengården


Åsengården är en scoutgård som ägs av församlingen och region Väst Equmeniakyrkan. Scouterna träffas ofta vid gårdens vindskydd men har även möjlighet att vara inne i huset eller vid större evengemang inne på logen. Huset hyrs även ut för bl.a. scout- och konfirmationsläger eller föreläsningar. För mer information kring gården och uthyrning klicka Här